Alymer新移民短登之家正式开张

恋枫情

新手上路
注册
2018-02-02
消息
2
荣誉分数
0
声望点数
1
体验加国新生活,了解魁省新移民福利及教育,请关注A&V新移民之家
放下行李,即是家乡! 衣食住行,一站式的服务,帮新移民平稳渡过适应期
详情请加微信:burlingame_sf
 

附件

 • 微信图片_20180329101408.jpg
  微信图片_20180329101408.jpg
  139.3 KB · 查看: 130
 • 微信图片_20180329101416.jpg
  微信图片_20180329101416.jpg
  132.2 KB · 查看: 134
 • 微信图片_20180329101422.jpg
  微信图片_20180329101422.jpg
  38.2 KB · 查看: 132
 • 微信图片_20180329101427.jpg
  微信图片_20180329101427.jpg
  37.6 KB · 查看: 127
 • 微信图片_20180329101435.jpg
  微信图片_20180329101435.jpg
  49.5 KB · 查看: 128
 • 微信图片_20180329101442.jpg
  微信图片_20180329101442.jpg
  47.3 KB · 查看: 124
 • 微信图片_20180329101449.jpg
  微信图片_20180329101449.jpg
  50.7 KB · 查看: 121
 • 微信图片_20180329101457.jpg
  微信图片_20180329101457.jpg
  42.9 KB · 查看: 145
 • 微信图片_20180329101503.jpg
  微信图片_20180329101503.jpg
  42.5 KB · 查看: 126
 • 微信图片_20180329101508.jpg
  微信图片_20180329101508.jpg
  75.9 KB · 查看: 132
顶部