SOLD【渥太华买房】石桥小区最长高尔夫球场景观独立屋上市,叫价$1299900. 感兴趣请联系红宝地产.

RUBY XUE

Real Estate Broker
注册
2018-12-07
消息
307
荣誉分数
9
声望点数
28
1621612465964.png


1621612211798.png

1621612242690.png

1621612279460.png
 

RUBY XUE

Real Estate Broker
注册
2018-12-07
消息
307
荣誉分数
9
声望点数
28
新盘上市石桥小区最长的球场景观lot,66尺前宽X176尺深,地上面积3600尺,南北通透,视野开阔,做过很多升级,不是常能遇到的户型. 26号接offer,想换房的抓住机会.

更多图片请看:


房屋视频请看:


社区航拍:

 
顶部